Lingua Latina iuridica

E Vicipaedia
Hic index est imperfectus. Eum redintegra et comple si potes.

Hic est index dictionum Latinarum iuridicarum, quae adhuc hodie in usu sunt:


Index

A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V X Z

Vide etiamNexus externi

A[recensere | fontem recensere]

a fortioria posterioria prioriab extraab initioactoractor sequitur forum reiactore non probante, reus absolvitur [1]actus reusad colligenda bonaAdfinitas in coniuge superstite non deleturad hocad hominemad idemad infinitumad impossibilia nemo teneturad litemad quod damnumad valoremaffidavitalter egoa mensa et thoroamicus curiaeanimus nocendiantearguendoaudiatur et altera pars[2] - a bene placito -- a caelo ad terram -- a capite -- a contra -- a contrariis -- a contrario sensu -- a datu -- a die -- a divinis -- a fonte -- a furto -- a gratia -- a latere -- a limine -- a lucis orto -- a maiori ad minus -- a mane ad vesperum -- a minori ad maius -- a nativitate -- a nihilo -- a non domino -- a novo -- a pari -- a prima die -- a primo tempore -- a principio -- a pro rata -- a quo -- a radice -- a sacris -- a simili -- a sinistris -- a tergo -- a vero domino -- ab absurdo -- ab antiquo -- ab integro -- ab intestato -- ab irato -- ab utraque parte -- aberratio ictus -- abolitio criminis -- absente reo -- absentia domini -- absque hoc -- absque tali causa -- accessio possessionis -- accidentalia negotii -- accipiens -- acta, non verba -- actio ad exhibendum -- actio aestimatoria -- actio de damno infecto -- actio de in rem verso -- actio de negotiis gestis -- actio empti -- actio in personam -- actio in rem -- actio libera in causa -- actio mandati -- actio nata -- actio quanti minoris -- actio venditi -- actus legitimus -- ad absurdum -- ad acta -- ad adiuvandum -- ad arbitrium -- ad beneplacitum -- ad calendas graecas -- ad causam -- ad cautelam -- ad coadiuvandum -- ad corpu -- ad diem -- ad exemplum -- ad experimentum -- ad hoc tempus -- ad honorem -- ad incertam personam -- ad inquirendum -- ad instar -- ad interim -- ad iudicem -- ad libitum -- ad limina -- ad honorem -- ad incertam personam -- ad infinitum -- ad inquirendum -- ad instar -- ad interim -- ad iudicem -- ad libitum -- ad limina -- ad litem -- ad literam -- ad mensuram -- ad modum -- ad negotia -- ad normam -- ad nutum -- ad oculos -- ad ostentationem -- ad pedem litterae -- ad perpetuam memoriam -- ad personam -- ad pompam vel ostentationem -- ad probationem -- ad processum -- ad quem -- ad referendum -- ad sensum -- ad solemnitatem -- ad substantiam -- ad summum -- ad tempus --ad usum -- ad vitam -- addenda -- addictio bonorum -- aditio hereditatis -- advocatus diaboli -- aequitas -- aequo animo -- affectio maritalis -- affectio societatis -- agenda -- ager publicus --alienatio fiduciaria -- alienatio mentis -- alieni iuris -- alieno loco --alio die -- aliquid novi -- aliud pro alio -- alma mater -- animo tanto -- animus abutendi -- animus adiuvandi -- animus celandi -- animus confitendi -- animus contrahendi -- animus decipiendi -- animus derelinquendi -- animus donandi -- animus furandi --animus iniuriandi -- animus iocandi -- animus laedendi -- animus lucri faciendi -- animus necandi -- animus nocendi -- animus novandi -- animus occupandi -- animus possidendi -- animus rem sibi habendi -- animus revertendi -- animus simulandi -- animus solvendi -- animus turbandi -- animus violandi -- animus -- ante auditam causam -- ante diem -- ante litem -- ante meridiem -- apices iuris -- apud acta -- apud iudicem -- arbitrio boni viri -- a fortiori -- a posteriori -- a priori -- a priori assumption -- ab extra -- ab initio -- actus reus -- ad coelum -- ad colligenda bona -- ad hoc -- ad hominem -- ad idem -- ad infinitum -- ad litem -- ad quod damnum -- ad valorem -- adjournment sine die -- affidavit -- agency -- alter ego -- a mensa et thoro -- amicus curiae -- animus nocendi -- ante -- arguendo -- ars iudicanti.

B[recensere | fontem recensere]

bellum iustumbene iudicat qui distinguitbeneficium excussionisbona fidebona fidesbona vacantiabona fides praesumiturBona non intelleguntur nisi de docto aere alienobrachium secularebrevi manu traditio

C[recensere | fontem recensere]

cadit quaestiocapitalcasus bellicasum sentit debitorcaveatcaveat emptorcertiorariceteris paribuscogitationis poenam nemo patiturcompos mentisconditio sine qua nonconsensus facit legemconsensus, non amor, facit nuptiasconsuetudo pro lege servaturcontracontra bonos morescontra legemcontradictio in adiectocontra proferentemcoram non iudicecorpuscorpus delicticorpus iuriscorpus iuris civiliscorpus iuris secundumcui bonocuius est solum eius est usque ad coelum et ad inferoscuius regio, eius religioculpaculpa in contrahendocuria advisari vultcustos morum

D[recensere | fontem recensere]

da mihi facta, dabo tibi iusdamnatio ad bestias - damnatio ad metallaDamnatio ad furcamdamnatio memoriae de bonis asportatisdebellatiode bonis non administratisde cuiusde die in diemde factode futurode integrode iurede lege ferendade lege latadelegatus non potest delegarede minimis non curat praetor[3]de mortuis nil nisi bonumde novodictadictumdies ad quemdies a quodoli incapaxdolusdolus bonusdolus directusdolus malusdolus specialisdomiciliumdubia in meliora partem interpretari debentduces tecumdura lex sed lex

E[recensere | fontem recensere]

ei incumbit probatio qui diciteiusdem generiseo nomineelecta una via, non datur recusus ad alteram - exceptio inadimpleti contractus - erga omnesergoerratumesseessentialia negotiiet alet ceteraet seqet uxorex aequo et bonoex anteex cathedraexceptio firmat regulamex concessisex delictoex facieex gratiaex officioex parteex postex post factoex post facto iusexpressio unis est exclusio alteriusex proprio motuex relex turpi causa non oritur actioexempli gratia - Excusatio non petita, acusatio manifestadomicilium citandi et executandiex tuncex nunc

F[recensere | fontem recensere]

facio ut desfacio ut faciasfalsa demonstratio non nocetfalsimonia - felo de seferae naturaefiatfiat iustitia ruat caelumfideicommissumfiduciafieri faciasflagrante delictoforum conveniensforum non conveniensFraus omnia corrumpitfunctus officiofumus boni iurisforumfuriosi voluntas nulla estfur semper in mora [4]furtumfurtum usus

G[recensere | fontem recensere]

genius locigenusgenus non peritgenus proximum et differentia specificagravamen

H[recensere | fontem recensere]

habeas corpushabitatiohanc rem meam esse aioheredis institutioheredis institutio est caput et fundamentum testamentiheredis institutio ex re certahereditashereditas iacenshoneste vivere, neminem laedere, suum cuique tribuerehostis humani generishypotheca

I[recensere | fontem recensere]

i.e.ibidid estidemignorantia iuris non excusat[5]imprimaturinadimplenti non est adimplendumin absentiainaudita altera partein cameraIn claris non fit interpretatioin curiain dubio pro reoin essein extensoin extremisin fieriin flagrante delictoin forma pauperisin futoroin haec verbain liminein loco parentisin mitiusin omnibusin pari delictoin pari materiain pari turpitudine melior est causa possidentisin personamin plenoin prope personain propria personain rein remin situin solidumin terroremin terrorem clausein totoindiciainfrain limineinnuendointer aliainter arma enim silent leges [6]inter rusticosinter seinter vivosintraintra fauces terraintra legemintra viresInvitatio ad incertas personasipse dixitipsissima verbaipso factoiudex non calculatiudex suspectusiura novit curiaiuratiusius ad bellumius civileius cogensius communeius gentiumius in belloius inter gentesius naturaleius primae noctisius sanguinisius soliius tertii

L[recensere | fontem recensere]

lacunaeleges humanae nascuntur, vivunt, moriunturlegitimelex communislex latalex posterior derogat priorilex retro non agitlex scriptalex specialis derogat legi generaliLex superior derogat legi inferioriliberum vetolingua francalis alibi pendenslis pendenslocuslocus delictilocus in quolocus poenitentiae

M[recensere | fontem recensere]

magna cartamagnum opusmale fidemalum in semalum prohibitummandamusmare clausummare liberummelior est conditio possidentis [7]mens reamodus operandimoramora debitoris perpetuat obligationemmos pro legemutatis mutandis

N[recensere | fontem recensere]

Necessitas probandi incumbit ei qui agitne eat iudex ultra petita partium[8]ne exeatne bis in idemnegativa non sunt probandaneminem laederenemo dat quod non habetnemo debet esse iudex in proprianemo iudex in sua causanemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habetnemo sibi titulum adscribitNemo tenetur se detegere [9]- nexusnihil obstatnisinisi priusnolle prosequinolo contenderenon bis in idemnon compos mentisnon constatnon est factumnon faciat malum, ut inde veniat bonumnon liquetnon obstante verdictonon sequiturnota benenulla bonanulla poena sine legenullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenalinunc pro tunc

O[recensere | fontem recensere]

obiter dictumoblatio debitioblatio realisoblatio verbalisobligatioobligatio ex contractuobligatio ex delictoobligatio ex legeobligatio naturalisoccupatioomissio diligentiaeonus probandiope exceptionisopinio iurisopinio necessitatisopinio iuris sive necessitatis

P[recensere | fontem recensere]

pacta sunt servandapactum [10]pactum de non petendopactum de quota litispar delictumparens patriaepater familiaspendente liteperper capitaper contraper curiamper diempericulum in moraper minasper proper quodper seper stirpespersona non gratapoena maior absorbet minorem posito sed non concessoposse comitatuspossessio - – post mortempost mortem auctorispraesumptiopraesumptio iuris et de iurepraesumptio iuris tantum [11]praetor peregrinusprima faciePrior in tempore, potior in iureprius quam exaudias ne iudicesprobatio diabolicaprobatio vincit praesumptionempro bonopro bono pacispro bono publicopro formapro hac vicepro perpropria personaproprietaspro ratapro sepro tantopro tempro tempore

Q[recensere | fontem recensere]

quaesiturquaereQuamquam coactus tamen voluitquantumquantum meruitquasiqui facit per alium facit per sequi possidet dominus esse praesumiturqui suo iure utitur neminem laeditqui tam actionquid pro quoquo antequoad hocquod non est in actis non est in mundo[12]Quod omnes similiter tangit, ab omnibus comprobeturquod sine die debetur statim debeturquot generationes tot gradus

R[recensere | fontem recensere]

ratio decidendiratio scriptarebus sic stantibusresres communes [13] - res derelictaeres iudicatares gestaeres ipsa loquiturres inter alios acta[14]res iudicatares nulliusres perit dominores publicares publica christianarespondeat superiorrestitutio in integrum

S[recensere | fontem recensere]

salus populi est suprema lexscandalum magnatumscandalum magnumscienterscintillascire faciasscire fecise defendendosententia quae in rem iudicatam transit, pro veritate habeturseriatimservitussine diesine qua nonsitusspoliatus ante omnia restituendusSocietas delinquere non potestsolve et repetestare decisissua spontesub iudicesub modosub nominesub silentiosubpoenasubpoena ad testificandumsubpoena duces tecumsuggestio falsisui generissui iurisSumma suppliciasuo motosupersedeassuppressio verisupra

T[recensere | fontem recensere]

tabula rasaterra nulliustestes de relato[15]Testes non numerantur sed ponderandumtestis non est iudicaretitulustitulus possessionistraditiotres faciunt collegiumtrinoda necessitasturpis causaturpitudinem suam allegans nemo auditur

U[recensere | fontem recensere]

uberrima fidesubi iudex, ibi iudiciumubi rem meam invenio, ibi vindicoubi lex voluit, dixit; ubi noluit, tacuitultima ratioultra posse nemo obligaturultra petita partiumultra viresunitas actusuno actuuno flatuusucapiousurpatioususususfructusuti possidetisutile per inutile non vitiaturuxor in manu

V[recensere | fontem recensere]

vel nonvenire contra factum propriumvetovice versavidevidelicetvis maiorvim vi repellere licetvolenti non fit iniuriavigilantibus non dormientibus aequitas subvenitviventis nulla hereditas

Notae[recensere | fontem recensere]

 1. aut actore non probante qui convenitur, etsi nihil ipse praestat, obtinebit
 2. etiam audi alteram partem
 3. etiam breviter De minimis aut minima non curat praetor aut De minimis non curat lex
 4. aut fur semper moram facere videtur
 5. aut ignorantia legis non excusat
 6. etiam contra vim non valet ius
 7. etiam melior est causa possidentis
 8. aut breviter ne ultra petita
 9. etiam nemo tenetur adversarium armare contra se aut nemo tenetur se ipsum accusare
 10. etiam pactio aut conventum aut Lingua Latina recente contractus cfr. Vertrag in Hermann Menge, Langenscheidt Taschenwörterbuch Latein: Lateinisch–Deutsch, Deutsch–Lateinisch (Berolini: Langenscheidt, 2006. ISBN 3-468-11201-7)
 11. aut iuris sempliciter
 12. etiam Quod non est in registro, non est in mundo
 13. aur res communes omnium
 14. aut res inter alios pacta vel iudicata, aliis nec nocet nec prodocet
 15. aut Testes de audito

Nexus externi[recensere | fontem recensere]

Lege de Lingua Latina in iure in Vicilibris.