Textus Declarationis Libertatis Civitatum Americae Foederatarum in Latinum conversus

E Vicipaedia

Suadetur hanc paginam esse movendam ad Vicifontem.

Sententiam tuam profer apud paginam disputationis.

Haec formula ({{Movenda ad Vicifontem}}) plus quam 30 dies sine recensionibus in pagina mansit.
Declaratio Libertatis Civitatum Americae Foederatarum

Declaratio Libertatis Civitatum Americae Foederatarum est praedicatio quam Secundus Congressus Continentalis die 4 Iulii 1776 adsumit, nuntians quod Tredecim Coloniae adhuc bellum cum Britanniarum Regno gerentes dein iam Imperio Britannico destiti sunt. Haec declaratio principaliter a Thoma Jefferson scripta causas exponit quampropter Congressus die 2 Iulii suffragia tulit ut libertatem a Britanniarum Regno declararent, anno plus post initium Belli Rerum Commutationis Americani. Dies natalis Civitatum Foederatarum Americae—ille Libertatis Dies—die 4 Iulii concelebratus est, quo die verba Declarationis a Congressu ratificata sunt. Versio manu scripta a delegatis subscripta nobis ostenditur in Archivo Nationali Vasintoniae in Districtu Columbiano sito.

Textus infra exhibitus in Latinum conversus est ab Vicipaedianis ex versione Anglica Wikisource: United States Declaration of Independence.

Litterae aliae quae ad hanc declarationem spectant:

Textus Declarationis[recensere | fontem recensere]

In CONGRESSU, die 4 Iulii 1776.

Unanima a tredecim foederatis Civitatibus Americae facta Declaratio,

In CONGRESS, July 4, 1776.
The unanimous Declaration of the thirteen united States of America,

Cum in humanorum Eventorum cursu necesse Populo cuidam fit Vincula Politica quae eum ad alium populum adiunxerunt solvere et inter Mundanas Potestates sibi assumere Statum separatum et parem, cui ob Leges Naturae et Dei Naturae commeritus est, Mundi Opiniones decet Honorare declarando illas causas quae eum ad Separationem impellunt.

When in the course of human Events, it becomes necessary for one People to dissolve the Political Bands which have connected them with another, and to assume among the Powers of the Earth, the separate and equal Station to which the Laws of Nature and of Nature’s God entitle them, a decent Respect to the Opinions of Mankind requires that they should declare the causes which impel them to the Separation.

Nos has Veritates putamus manifestas, quod omnes Homines sibi pares creantur, a suo Creatore praediti quibusdam Iuribus inseparabilibus, inter quae numerantur ius ad Vitam, ad Libertatem, et ad Beata persequenda.

We hold these Truths to be self-evident, that all Men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty, and the pursuit of Happiness.

Quod ad haec iura servanda, apud Homines instituuntur Rectiones, quae iustas Potestates suas a Regnati Consensu derivant.

That to secure these rights, Governments are instituted among Men, deriving their just Powers from the Consent of the Governed.

Quod cum quaequam Rectionis Forma hos Fines ruit, est Ius Populi ad Rectionem commutandam vel abrogandam, et ad novam Rectionem institudendam, ea talibus Principiis Fundata, et suis Potestatibus in tali Forma Ordinatis, eo consilio ut fortissime apparet eorum Incolumitatem et Beautudinem efficere. Prudentia quidem docet, ne Rectiones diu institutae ob leves brevesque Causas mutentur; quamobrem omnes Experientiae monstraverunt, Homines magis pati malle, dum Mala pati possunt, quam se ultos Formas sibi consuetas abrogare. At, cum longa Series Iniuriarum Usurpationumque, constanter eundem Finem persecutarum, quoddam Consilium ad eos in absolutam Tyranidem reducendos ostendit, est Ius eius et Obligatio, ut talem Rectionem evertant et novos Praesides parent pro sua futura Incolumnitate.

That whenever any Form of Government becomes destructive of these Ends, it is the Right of the People to alter or abolish it, and to institute a new Government, laying its Foundation on such Principles, and organizing its Powers in such Form, as to them shall seem most likely to effect their Safety and Happiness. Prudence indeed, will dictate that Governments long established should not be changed for light and transient Causes; and accordingly all Experience hath shewn, that Mankind are more disposed to suffer, while Evils are sufferable, than to right themselves by abolishing the Forms to which they are accustomed. But when a long Train of Abuses and Usurpations, pursuing invariably the same Object, evinces a Design to reduce them under absolute Despotism, it is their Right, it is their Duty, to throw off such Government, and to provide new Guards for their future Security.

Talis adhuc est miseria a his Coloniis patienter passa; et talis est Necessitas quae nunc eas impellit ad earum Rectionis Systemata commutanda. Res Magnae Britanniae Regis gestae constant in Historia Iniuriarum et Usurpationum eo Consilio factarum, ut absoluta Tyrannis super has civitates Instituatur. Ut hoc demonstretur, Facta sunto candido Mundo praeberi.

Such has been the patient Sufferance of these Colonies; and such is now the Necessity which constrains them to alter their former Systems of Government. The History of the Present King of Great-Britain is a History of repeated Injuries and Usurpations, all having in direct Object the Establishment of an absolute Tyranny over these States. To prove this, let Facts be submitted to a candid World.

Ille noluit Assentiri Legibus quae tam salutariorae et necessariae essent ad Bonum publicum.

He has refused his Assent to Laws, the most wholesome and necessary for the public Good.

Ille vetavit suos Rectores cito approbare Leges de re repentina maximi Momenti, ut sine Effectu diu maneant, usque cum sua approbatio impetratur; et cum sic maneant, indiligenter eas assistere neglegit.

He has forbidden his Governors to pass Laws of immediate and pressing Importance, unless suspended in their Operation till his Assent should be obtained; and when so suspended, he has utterly neglected to attend to them.

Ille noluit alias Leges approbare ad magnos Pagos Gentium Accomodandos; nisi primum illae gentes Ius ad Repraesentationem in Coetu legifero relinquunt, quod Ius inaestimabile est eis et formidolosum Tyrannis solis.

He has refused to pass other Laws for the Accommodation of large Districts of People; unless those People would relinquish the Right of Representation in the Legislature, a Right inestimable to them, and formidable to Tyrants only.

Ille Corpora Legifera ad Locos convocavit insuetos, inconvenientes, et distantes ab eorum Tabulariis publicis eo solo consilio, ut tandem defatigata Consultis suis Obtemperent.

He has called together Legislative Bodies at Places unusual, uncomfortable, and distant from the Depository of their public Records, for the sole Purpose of fatiguing them into Compliance with his Measures.

Ille crebo Camaras Repraesentativas dissolvit, ob eas Fortiter suis Invasionibus in Ius Populi obstandas.

He has dissolved Representative Houses repeatedly, for opposing with manly Firmness his Invasions on the Rights of the People.

Ille Diu noluit, post has Dissolutiones, efficere ut aliae alleguntur; quare Potestates Legiferae, quae deleri non potest, ad Populum circumdatum rediverunt ad eorum exercitium; illa Civitate iis temporibus aperta ad omnia Pericula Invasionis externis, et Convulsionum internarum.

He has refused for a long Time, after such Dissolutions, to cause others to be elected; whereby the Legislative Powers, incapable of Annihilation, have returned to the People at large for their exercise; the State remaining in the mean time exposed to all the Dangers of Invasion from without, and Convulsions within.

Ille conatus est prohibere ne gentes has Civitates Incolant; ubi ad hoc Propositum Leges Obstruxit, quibus Advenae Naturalizantur, Noluit ne alii Migrationes eorum huc citent, et Stipulationes sustulit, praeterquam novae Terrae Assignentur.

He has endeavoured to prevent the Population of these States; for that Purpose obstructing the Laws for Naturalization of Foreigners; refusing to pass others to encourage their Migrations hither, and raising the Conditions of new Appropriations of Lands.

Ille Agenda Iustitiae obstruxit, negando assentiri Legibus quae Potestates Iudiciales statuunt.

He has obstructed the Administration of Justice, by refusing his Assent to Laws for establishing Judiciary Powers.

Ille effecit ut sola illius Voluntate Iudices suos Magistratus, Mercedium Quantitates et Pensiones Attineant.

He has made Judges dependent on his Will alone, for the Tenure of their Offices, and Amount and Payment of their Salaries.

Ille novorum Magistratuum Multitudinem instituit, Praefectorum Catervas mittens hue ad nostras Gentes infestandas eorumque Materiam edendam.

He has erected a Multitude of new Offices, and sent hither Swarms of Officers to harass our People, and eat out their Substance.

Ille apud nos, Pacis Temporibus, Exercitus Stativos tenuit, sine Consensu nostri Coeti legiferi.

He has kept among us, in Times of Peace, Standing Armies, without the consent of our Legislature.

Ille affecit ut Milites fore sint Potestatibus Civilibus independentiores potioresque.

He has affected to render the Military independent of and superior to the Civil Power.

Ille per alios conspiravit nos subicere ad Iuris dictionem nostrae Constitutioni alienam, et nostris Legibus ignotam; Assensus eorum commentis Actibus Legiferis:

He has combined with others to subject us to a Jurisdiction foreign to our Constitution, and unacknowledged by our Laws; giving his Assent to their Acts of pretended Legislation:

Ad Copias magnas Militum apud nos ponendas:

For quartering large Bodies of Armed Troops among us:

Ad eas per Iudicia ficta protegendas, ne Poeneantur quasquam ob Caedes quas facturae sunt in inhabitantes harum Civitatum:

For protecting them, by a mock Trial, from Punishment for any Murders which they should commit on the Inhabitants of these States:

Ad Commercium cum omnibus Mundi Partibus secandum:

For cutting off our Trade with all Parts of the World:

Ad vectigalia in nos imponendia sine nostro Consensu:

For imposing taxes on us without our Consent:

Ad nos privandos, multis in Causis, a Iudiciorum per Consilia Benefactis:

For depriving us, in many Cases, of the Benefits of Trial by Jury:

Ad nos tranferendos ultra Maria ad iudicatum Criminum fictorum:

For transporting us beyond the Seas to be tried for pretended Offences:

Ad liberum Legum Anglicarum Systema abrogandum in Provincia vicinali, Rectionem ibi arbitrariam instituendam, et suos Fines augendos eo consilio, ut serviat sicut Exemplum et Instrumentum ad idem Regimen absolutum in has Colonias introducendum.

For abolishing the free System of English Laws in a neighbouring Province, establishing therein an arbitrary Government, and enlarging its Boundaries, so as to render it at once an Example and fit Instrument for introducing the same absolute Rule in these Colonies:

Ad nostras Chartas fundatorias auferendas, nostras Leges caras abrogandas, et fundius nostrarum Rectionum Formas commutandas.

For taking away our Charters, abolishing our most valuable Laws, and altering fundamentally the Forms of our Governments:

Ad nostros veros Legiferos coetos suspendendos, et se declarandos Potestates habere ut pro nobis undique leges ferant.

For suspending our own Legislatures, and declaring themselves invested with Powers to legislate for us in all Cases whatsoever.

Ille Regimen suum hic abdicavit, professando nos extra praesidium suum et contra nos Bellum gerendo.

He has abdicated Government here, by declaring us out of his Protection and waging War against us.

Ille nostra maria depopulavit, nostras Oras populavit, nostra Oppida cremavit, et nostarum Gentium Vitas ruit.

He has plundered our seas, ravaged our Coasts, burnt our Towns, and destroyed the Lives of our People.

Ille nunc ingentes Exercitus mercennarios ad Opera Mortium, Desolationum, et Tyrranidis perficenda transfert, quae, iam tam Crudele et Perfiditer incepta, par vix in Aetatibus barbaricissimis inveniantur, et quae indigna certe est Capiti humanae Nationis.

He is, at this Time, transporting large Armies of foreign Mercenaries to complete the Works of Death, Desolation, and Tyranny, already begun with circumstances of Cruelty and Perfidy, scarcely paralleled in the most barbarous Ages, and totally unworthy the Head of a civilized Nation.

Ille nostros Cives altis Mariis Captos perpulit Armas gerrere contra propriam Civitatem eorum, ut Carnufices eorum amicorum et Fratrum fiant, aut ut se propriis Manibus cadant.

He has constrained our fellow Citizens taken Captive on the high Seas to bear Arms against their Country, to become the Executioners of their Friends and Brethren, or to fall themselves by their Hands.

Ille domesticas Insurrectiones apud nos excitavit, et conatus est in nos Inhabitantes Finium nostrorum citare, cruellos Indos saevos, quibus notum Belli Praeceptum est absolutum Exitium hominum omnium Aetatum, Sexuum, et Statuum.

He has excited domestic Insurrections among us, and has endeavoured to bring on the Inhabitants of our Frontiers, the merciless Indian Savages, whose known Rule of Warfare, is an undistinguished Destruction, of all Ages, Sexes and Conditions.

In omni harum Oppressionum gradu, Postulavimus ut quaerellas Condicionibus humilibus Satisfaciat: Nostris Petitionibus modo per Iniurias iteratas respondit. Princeps, cuius actus omnes Ingenium Tyranidis designant, non meruit liberem Populum Regnare.

In every stage of these Oppressions we have Petitioned for Redress in the most humble Terms: Our repeated Petitions have been answered only by repeated Injury. A Prince, whose Character is thus marked by every act which may define a Tyrant, is unfit to be the Ruler of a free People.

Nec nostros Fratres Britannicos ignoravimus. Illos interdum admonuimus de Legiferi coetus eorum Conatibus ad incommodam Iurisdictionem super nos tendendam. Eos monuimus de Occasione et re adiuncta cum Emigravimus et hic Incoluimus. Ad Iustitiam et Magnanimitatem eorum appellavimus, et coniuravimus Vinculis nostri Sanguinis communis ut has Usurpationes diffiteantur, quae tandem nostras Connexiones et Correspondentias irrupturae erant. Ei quoque erant surdi, nec Vocem Iustitiae et Consanguinitatis audiverunt. Debemus igitur acquiescere in Necessitate, quae Separationem nostram denuntiat, et eos habere, sicut omnes Mundi, Hostes in Bello, in Pace, Amicos.

Nor have we been wanting in Attentions to our British Brethren. We have warned them from Time to Time of Attempts by their Legislature to extend an unwarrantable Jurisdiction over us. We have reminded them of the Circumstances of our Emigration and Settlement here. We have appealed to their native Justice and Magnanimity, and we have conjured them by the Ties of our common Kindred to disavow these Usurpations, which, would inevitably interrupt our Connections and Correspondence. They too have been deaf to the Voice of Justice and of consanguinity. We must, therefore, acquiesce in the Necessity, which denounces our Separation, and hold them, as we hold the rest of Mankind, Enemies in War, in Peace, Friends.

Nos, igitur, foederatis Americae Civitatibus Repraesentantes, in Congressu Generali, Coeti, ad Iudicem Summum Orbi Terrarum de nostrorum propositorum Rectitudine appellantes, in Nomine, et sub Auctoritate boni Populi harum Coloniarum, solemniter in lucem Edimus et Declaramus, has Foederatas Colonias esse, et de Iure debere fieri, Civitates Liberas, Suisque Viribus Innitentes; absolutasque omnium Foederum cum Regno Britannico, omninoque dissolutas et dissolvendas omnes Conexiones politicas inter eas et Civitatem Magnae Britanniae; et sicut Liberae Suisque Viribus Innitentes Civitates plenam Potestatem habere ad Bellum gerendum, Pacem concludendam, Foedera contrahenda, Commercium instituendum, et ad omnes alios Actus et Res agendas, quas Civitates Liberae sui iuris agere possunt. Et ad hanc Declarationem sustinendam, constanter in Praesidio divinae Providentiae confidentes, abinvicem alter alterum nostras spondemus Vitas, Divitias, et sacram Honestatem.

We, therefore, the Representatives of the united States of America, in General Congress, Assembled, appealing to the Supreme Judge of the World for the Rectitude of our Intentions, do, in the Name, and by the Authority of the good People of these Colonies, solemnly Publish and Declare, That these United Colonies are, and of Right ought to be, Free and Independent States; that they are absolved from all Allegiance to the British Crown, and that all political Connection between them and the State of Great-Britain, is and ought to be totally dissolved; and that as Free and Independent States, they have full Power to levy War, conclude Peace, contract Alliances, establish Commerce, and to do all other Acts and Things which Independent States may of right do. And for the support of this Declaration, with a firm Reliance on the Protection of the divine Providence, we mutually pledge to each other our Lives, our Fortunes, and our sacred Honor.

Subscripta per IUSSUM
CONGRESSUS et PRO EO
IOANNES HANCOCK,
PRAESES.

TESTES.
CAROLUS THOMSON,
SCRIBA.

PHILADELPHIAE:
IMPRIMITA A IOANNES DUNLAP.

Signed by ORDER and
in BEHALF OF THE CONGRESS
JOHN HANCOCK,
PRESIDENT.

ATTEST.
CHARLES THOMSON,
SECRETARY.

PHILADELPHIA:
PRINTED BY JOHN DUNLAP.

wikisource:da:USA's uafhængighedserklæring wikisource:de:Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten von Amerika wikisource:el:Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ wikisource:en:United States Declaration of Independence wikisource:fr:Déclaration unanime des treize États unis d’Amérique wikisource:pl:Deklaracja niepodległości Stanów Zjednoczonych wikisource:pt:Declaração da Independência dos Estados Unidos da América wikisource:ru:Декларация независимости США wikisource:sv:USA:s självständighetsförklaring wikisource:th:คำประกาศอิสรภาพแห่งสหรัฐอเมริกา wikisource:tr:Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi wikisource:zh:独立宣言

la:Declaratio Libertatis Civitatum Americae Foederatarum